Algemene leveringsvoorwaarden van Drukwerken.nl

De prijzen Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
De prijzen op de site zijn de actuele prijzen die worden doorberekend bij een bestelling.

Betalingsvoorwaarden

Drukwerk moet altijd contant worden afgerekend, bij ophalen of bezorging.
Of het drukwerk wordt verstuurd na de ontvangst van de vooruitbetaling.

Accepteren van opdrachten

Drukwerken.nl behoudt het recht om opdrachten te weigeren.

Cancellen orders

Indien u uw order wilt cancellen kan dat alleen via de e-mail (dus niet telefonisch).
Cancellen kan echter alleen tot de sluitingstijd van de desbetreffende orderstroom.
Na dit tijdstip is uw order in behandeling genomen, zijn de bestanden verwerkt en ingedeeld op verzamelvellen en mogelijk zelfs al gedrukt

Overdrukgarantie

Mocht u niet tevreden zijn met het door ons geleverde drukwerk en de bestanden zijn correct en drukgereed aangeleverd, zoals vermeld in onze aanleverinstructies dan drukken wij het gratis over! Er zal geen korting in geld plaatsvinden.
Het overdrukken zal na de melding en na controle door Drukwerken.nl in de eerst volgende drukwerkronde gedrukt worden.
Overdrukken geschiedt altijd met de ongewijzigde oorspronkelijke bestanden. 

Kleurenprint als hardcopy

Aangeleverde kleurenprints worden niet geaccepteerd als kleurproef
doch worden door Drukwerken.nl alleen gebruikt voor de controle op de stand van de tekst en afbeeldingen.

Bestellen via online bestelformulier

Het bestellen van drukwerk bij Drukwerken.nl kan alleen met een online ingevuld bestelformulier.
Zonder dit online ingevulde bestelformulier worden bestellingen niet in behandeling genomen.
Bestelling moeten worden gedaan voor 12.00 uur op de dag van sluiting van de betreffende drukwerkronde.
Bestellingen gedaan na 12.00 uur worden in de eerst volgende ronde meegenomen.

Facturen

U ontvangt uw factuur na levering via de door u opgegeven e-mail.
Mocht u een papieren factuur willen ontvangen, neemt u dan contact op met Drukwerken.nl en u wordt een factuur toegestuurd.

Aanleveren bestanden

Uw drukgerede bestanden moeten door ons ontvangen zijn voor 12.00 uur op de dag van sluiting van de betreffende drukwerkronde.
Bestanden die na 12.00 uur ontvangen worden, worden in de eerst volgende ronde meegenomen.
Indien er in de Pre-Press een probleem met uw bestand wordt geconstateerd wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
Uw order wordt in de eerst volgende ronde meegenomen na ontvangst van de gewijzigde bestanden.

Gratis bezorging door heel Nederland

Drukwerken.nl bezorgt op uw verzoek uw order gratis op één adres in Nederland.
Drukwerken.nl streeft via haar logistieke partners naar een zo spoedig mogelijke levering.
Normaliter zal de order op de vermelde dag bij u bezorgd worden.
Indien dit door omstandigheden niet het geval is, dan kunt u hieraan geen verdere rechten ontlenen. 

Controle bij aflevering

U dient met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de order correct is uitgevoerd.
U dient voorts Drukwerken.nl er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra u het tegendeel blijkt.
U dient voorgaand onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
De order wordt geachte deugdelijk te zijn uitgevoerd als voorgaand onderzoek en kennisgeving niet tijdig is gedaan. 

Sponsoring en logo plaatsing

Drukwerken.nl behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen sponsorflyers of logo-plaatsing te weigeren omdat het zich om moverende redenen niet wil associëren met bepaalde boodschappen.

Spaaracties en spaartegoeden

Drukwerken.nl heeft acties waarbij bij aankoop van bepaalde producten korting kan worden gegeven.
Deze coupons hebben een startdatum (de begindatum van de actie) een einddatum (de datum waarna de coupon niet meer gebruikt kan worden) en afloopdatum (de datum waarna de coupons komen te vervallen).
Coupons zijn gebonden aan het account waaronder het coupon is opgebouwd.
Coupons worden niet uitgekeerd in geld of enig andere waarde papier.
Coupons kunnen niet overgeheveld worden naar andere accounts of naar andere spaaracties.
Coupons kunnen ook niet ingezet worden voor kortingen op producten die niet beschreven zijn in de coupon.
Na de afloopdatum vervallen de coupons die nog resteren.

Herroepingsrecht uitgesloten voor alle maatwerk producten

Hieronder vallen onder andere alle druk- en printopdrachten.
Dit betekent dat u reeds bestelde en ontvangen goederen die onder deze uitsluiting vallen niet kunt retourneren.
Standaard producten die geen maatwerk vereisen, vallen wel binnen het herroepingsrecht.
U kunt hiervoor tot en met 14 dagen na levering contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots.
U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien, onder vermelding van uw ordernummer.
Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen teruggestort worden.

Leveringsvoorwaarden Grafische Industrie

Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens bovenstaande voorwaarden van Drukwerken.nl en de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.